הטיית הפועל לְאַבֵּק (leabeq) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְאַבֵּק
meabeq
אנחנו/אתם/הן מְאַבְּקִים
meabeqim

נקבה

אני/את/היא מְאַבֶּקֶת
meabeqett
אנחנו/אתן/הן מְאַבְּקוֹת
meabeqott

עבר

אני אִיבַּקְתִּי אִבַּקְתִּי
ibaq'ti

זכר

אתה אִיבַּקְתָּ אִבַּקְתָּ
ibaq'ta
הוא אִיבֵּק אִבֵּק
ibeq

נקבה

את אִיבַּקְתְּ אִבַּקְתְּ
ibaq'te
היא אִיבְּקָה אִבְּקָה
ibeqah
אנחנו אִיבַּקְנוּ אִבַּקְנוּ
ibaq'nu
אתם אִיבַּקְתֶּם אִבַּקְתֶּם
ibaq'tem
הם אִיבְּקוּ אִבְּקוּ
ibequ
אתן אִיבַּקְתֶּן אִבַּקְתֶּן
ibaq'tenn
ibequ

עתיד

aabeq

זכר

teabeq
yeabeq

נקבה

teabeqi
teabeq
אנחנו נְאַבֵּק
neabeq
teabequ
yeabequ
teabequ
yeabequ

ציווי

זכר

אתה אַבֵּק
abeq
abequ

נקבה

abeqi
abequ