הטיית הפועל אֻבַּק בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְאוּבָּק מְאֻבָּק
meubaq
אנחנו/אתם/הן מְאוּבָּקִים מְאֻבָּקִים
meubaqim

נקבה

אני/את/היא מְאוּבֶּקֶת מְאֻבֶּקֶת
meubeqett
אנחנו/אתן/הן מְאוּבָּקוֹת מְאֻבָּקוֹת
meubaqott

עבר

אני אוּבַּקְתִּי אֻבַּקְתִּי
ubaq'ti

זכר

אתה אוּבַּקְתָּ אֻבַּקְתָּ
ubaq'ta
הוא אוּבַּק אֻבַּק
ubaq

נקבה

את אוּבַּקְתְּ אֻבַּקְתְּ
ubaq'te
היא אוּבְּקָה אֻבְּקָה
ubeqah
אנחנו אוּבַּקְנוּ אֻבַּקְנוּ
ubaq'nu
אתם אוּבַּקְתֶּם אֻבַּקְתֶּם
ubaq'tem
הם אוּבְּקוּ אֻבְּקוּ
ubequ
אתן אוּבַּקְתֶּן אֻבַּקְתֶּן
ubaq'tenn
הן אוּבְּקוּ אֻבְּקוּ
ubequ

עתיד

אני אֲאוּבַּק אֲאֻבַּק
aubaq

זכר

אתה תְּאוּבַּק תְּאֻבַּק
teubaq
הוא יְאוּבַּק יְאֻבַּק
yeubaq

נקבה

את תְּאוּבְּקִי תְּאֻבְּקִי
teubeqi
היא תְּאוּבַּק תְּאֻבַּק
teubaq
אנחנו נְאוּבַּק נְאֻבַּק
neubaq
אתם תְּאוּבְּקוּ תְּאֻבְּקוּ
teubequ
הם יְאוּבְּקוּ יְאֻבְּקוּ
yeubequ
אתן תְּאוּבַּקְנָה תְּאֻבַּקְנָה
teubaq'nah
הן יְאוּבְּקוּ יְאֻבְּקוּ
yeubequ