הטיית הפועל לֶאֱהוֹד (leehod) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא אוֹהֵד
ohed
אנחנו/אתם/הן אוֹהֲדִים
ohadim

נקבה

אני/את/היא אוֹהֶדֶת
ohedett
אנחנו/אתן/הן אוֹהֲדוֹת
ohadott

עבר

ahad'ti

זכר

ahad'ta
הוא אָהַד
ahad

נקבה

ahad'te
ahadah
אנחנו אָהַדְנוּ
ahad'nu
ahad'tem
ahadu
ahad'tenn
ahadu

עתיד

אני אֶאֱהוֹד אֶאֱהֹד
eehod

זכר

אתה תֶּאֱהוֹד תֶּאֱהֹד
teehod
הוא יֹאהַד יֶאֱהֹד
yohad

נקבה

teehadi
היא תֶּאֱהוֹד תֶּאֱהֹד
teehod
אנחנו נֹאהַד נֶאֱהֹד
nohad
tohadu
yeeh'du
אתן תֹּאהֲדוּ תֶּאֱהֹדְנָה
tohadu
הן יֹאהֲדוּ תֶּאֱהֹדְנָה
yohadu

ציווי

זכר

אתה אֱהוֹד אֱהֹד
ehod
ehedu

נקבה

eh'di
אתן אֶהֱדוּ אֱהֹדְנָה
ehedu

בינוני פעול

זכר

אתה אָהוּד
ahud
ahudim

נקבה

ahudah
ahudott