הטיית הפועל בֻּטָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְבוּטָּא מְבֻטָּא
mevuta
אנחנו/אתם/הן מְבוּטָּאִים מְבֻטָּאִים
mevutaim

נקבה

אני/את/היא מְבוּטֵּאת מְבֻטֵּאת
mevutett
אנחנו/אתן/הן מְבוּטָּאוֹת מְבֻטָּאוֹת
mevutaott

עבר

אני בּוּטֵּאתִי בֻּטֵּאתִי
buteti

זכר

אתה בּוּטֵּאתָ בֻּטֵּאתָ
buteta
הוא בּוּטָּא בֻּטָּא
buta

נקבה

את בּוּטֵּאת בֻּטֵּאת
butett
היא בּוּטְּאָה בֻּטְּאָה
buteah
אנחנו בּוּטֵּאנוּ בֻּטֵּאנוּ
butenu
אתם בּוּטֵּאתֶם בֻּטֵּאתֶם
butetem
הם בּוּטְּאוּ בֻּטְּאוּ
buteu
אתן בּוּטֵּאתֶן בֻּטֵּאתֶן
butetenn
הן בּוּטְּאוּ בֻּטְּאוּ
buteu

עתיד

אני אֲבוּטָּא אֲבֻטָּא
avuta

זכר

אתה תְּבוּטָּא תְּבֻטָּא
tevuta
הוא יְבוּטָּא יְבֻטָּא
yevuta

נקבה

את תְּבוּטְּאִי תְּבֻטְּאִי
tevutei
היא תְּבוּטָּא תְּבֻטָּא
tevuta
אנחנו נְבוּטָּא נְבֻטָּא
nevuta
אתם תְּבוּטְּאוּ תְּבֻטְּאוּ
tevuteu
הם יְבוּטְּאוּ יְבֻטְּאוּ
yevuteu
אתן תְּבוּטֶּאנָה תְּבֻטֶּאנָה
tevutenah
הן תְּבוּטֶּאנָה יְבֻטְּאוּ
tevutenah