הטיית הפועל בֻּשַּׁם בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְבוּשָּׁם מְבֻשָּׁם
mevusham
אנחנו/אתם/הן מְבוּשָּׁמִים מְבֻשָּׁמִים
mevushamim

נקבה

אני/את/היא מְבוּשֶּׁמֶת מְבֻשֶּׁמֶת
mevushemett
אנחנו/אתן/הן מְבוּשָּׁמוֹת מְבֻשָּׁמוֹת
mevushamott

עבר

אני בּוּשַּׁמְתִּי בֻּשַּׁמְתִּי
busham'ti

זכר

אתה בּוּשַּׁמְתָּ בֻּשַּׁמְתָּ
busham'ta
הוא בּוּשַּׁם בֻּשַּׁם
busham

נקבה

את בּוּשַּׁמְתְּ בֻּשַּׁמְתְּ
busham'te
היא בּוּשְּׁמָה בֻּשְּׁמָה
bushemah
אנחנו בּוּשַּׁמְנוּ בֻּשַּׁמְנוּ
busham'nu
אתם בּוּשַּׁמְתֶּם בֻּשַּׁמְתֶּם
busham'tem
הם בּוּשְּׁמוּ בֻּשְּׁמוּ
bushemu
אתן בּוּשַּׁמְתֶּן בֻּשַּׁמְתֶּן
busham'tenn
הן בּוּשְּׁמוּ בֻּשְּׁמוּ
bushemu

עתיד

אני אֲבוּשַּׁם אֲבֻשַּׁם
avusham

זכר

אתה תְּבוּשַּׁם תְּבֻשַּׁם
tevusham
הוא יְבוּשַּׁם יְבֻשַּׁם
yevusham

נקבה

את תְּבוּשְּׁמִי תְּבֻשְּׁמִי
tevushemi
היא תְּבוּשַּׁם תְּבֻשַּׁם
tevusham
אנחנו נְבוּשַּׁם נְבֻשַּׁם
nevusham
אתם תְּבוּשְּׁמוּ תְּבֻשְּׁמוּ
tevushemu
הם יְבוּשְּׁמוּ יְבֻשְּׁמוּ
yevushemu
אתן תְּבוּשַּׁמְנָה תְּבֻשַּׁמְנָה
tevusham'nah
הן תְּבוּשַּׁמְנָה תְּבֻשַּׁמְנָה
tevusham'nah