הטיית הפועל לְבָאֵר (levaer) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְבָאֵר
mevaer
אנחנו/אתם/הן מְבָאֲרִים
mevaarim

נקבה

אני/את/היא מְבָאֶרֶת
mevaerett
אנחנו/אתן/הן מְבָאֲרוֹת
mevaarott

עבר

אני בֵּיאַרְתִּי בֵּאַרְתִּי
beyar'ti

זכר

אתה בֵּיאַרְתָּ בֵּאַרְתָּ
beyar'ta
הוא בֵּיאֵר בֵּאֵר
beyer

נקבה

את בֵּיאַרְתְּ בֵּאַרְתְּ
beyar'te
היא בֵּיאֲרָה בֵּאֲרָה
beyarah
אנחנו בֵּיאַרְנוּ בֵּאַרְנוּ
beyar'nu
אתם בֵּיאַרְתֶּם בֵּאַרְתֶּם
beyar'tem
הם בֵּיאֲרוּ בֵּאֲרוּ
beyaru
אתן בֵּיאַרְתֶּן בֵּאַרְתֶּן
beyar'tenn
bearu

עתיד

avaer

זכר

tevaer
yevaer

נקבה

tevaari
tevaer
אנחנו נְבָאֵר
nevaer
tevaaru
yevaaru
tevaaru
tevaer'nah

ציווי

זכר

אתה בָּאֵר
baer
baaru

נקבה

baari
baer'nah