הטיית הפועל לְבַיֵּית (levayeytt) בעברית

Flag לְבַיֵּת לְבַיֵּית - מְבַיֵּית [ levayeytt - mevayeytt ]
הצעות בֻּיַּת

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְבַיֵּית מְבַיֵּת
mevayeytt
אנחנו/אתם/הן מְבַיְּיתִים מְבַיְּתִים
mevayeytim

נקבה

אני/את/היא מְבַיֶּיתֶת מְבַיֶּתֶת
mevayeytett
אנחנו/אתן/הן מְבַיְּיתוֹת מְבַיְּתוֹת
mevayeytott

עבר

אני בִּייַּתִּי בִּיַּתִּי
biati

זכר

אתה בִּייַּתָּ בִּיַּתָּ
biata
הוא בִּייֵּת בִּיֵּת
biett

נקבה

את בִּייַּתְּ בִּיַּתְּ
biate
היא בִּייְּתָה בִּיְּתָה
bietah
אנחנו בִּייַּתְנוּ בִּיַּתְנוּ
biat'nu
אתם בִּייַּתֶּם בִּיַּתֶּם
biatem
הם בִּייְּתוּ בִּיְּתוּ
bietu
אתן בִּייַּתֶּן בִּיַּתֶּן
biatenn
הן בִּיְּיתוּ בִּיְּתוּ
bieytu

עתיד

אני אֲבַיֵּית אֲבַיֵּת
avayeytt

זכר

אתה תְּבַיֵּית תְּבַיֵּת
tevayeytt
הוא יְבַיֵּית יְבַיֵּת
yevayeytt

נקבה

את תְּבַיְּיתִי תְּבַיְּתִי
tevayeyti
היא תְּבַיֵּית תְּבַיֵּת
tevayeytt
אנחנו נְבַיֵּית נְבַיֵּת
nevayeytt
אתם תְּבַיְּיתוּ תְּבַיְּתוּ
tevayeytu
הם יְבַיְּיתוּ יְבַיְּתוּ
yevayeytu
אתן תְּבַיְּיתוּ תְּבַיֵּתְנָה
tevayeytu
הן תְּבַיֵּיתְנָה תְּבַיֵּתְנָה
tevayeyt'nah

ציווי

זכר

אתה בַּיֵּית בַּיֵּת
bayeytt
אתם בַּיְּיתוּ בַּיְּתוּ
bayeytu

נקבה

את בַּיְּיתִי בַּיְּתִי
bayeyti
אתן בַּיְּיתוּ בַּיֵּתְנָה
bayeytu