הטיית הפועל בֻּצַּר בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְבוּצָּר מְבֻצָּר
mevutsar
אנחנו/אתם/הן מְבוּצָּרִים מְבֻצָּרִים
mevutsarim

נקבה

אני/את/היא מְבוּצֶּרֶת מְבֻצֶּרֶת
mevutserett
אנחנו/אתן/הן מְבוּצָּרוֹת מְבֻצָּרוֹת
mevutsarott

עבר

אני בּוּצַּרְתִּי בֻּצַּרְתִּי
butsar'ti

זכר

אתה בּוּצַּרְתָּ בֻּצַּרְתָּ
butsar'ta
הוא בּוּצַּר בֻּצַּר
butsar

נקבה

את בּוּצַּרְתְּ בֻּצַּרְתְּ
butsar'te
היא בּוּצְּרָה בֻּצְּרָה
butserah
אנחנו בּוּצַּרְנוּ בֻּצַּרְנוּ
butsar'nu
אתם בּוּצַּרְתֶּם בֻּצַּרְתֶּם
butsar'tem
הם בּוּצְּרוּ בֻּצְּרוּ
butseru
אתן בּוּצַּרְתֶּן בֻּצַּרְתֶּן
butsar'tenn
הן בּוּצְּרוּ בֻּצְּרוּ
butseru

עתיד

אני אֲבוּצַּר אֲבֻצַּר
avutsar

זכר

אתה תְּבוּצַּר תְּבֻצַּר
tevutsar
הוא יְבוּצַּר יְבֻצַּר
yevutsar

נקבה

את תְּבוּצְּרִי תְּבֻצְּרִי
tevutseri
היא תְּבוּצַּר תְּבֻצַּר
tevutsar
אנחנו נְבוּצַּר נְבֻצַּר
nevutsar
אתם תְּבוּצְּרוּ תְּבֻצְּרוּ
tevutseru
הם יְבוּצְּרוּ יְבֻצְּרוּ
yevutseru
אתן תְּבוּצַּרְנָה תְּבֻצַּרְנָה
tevutsar'nah
הן יְבוּצְּרוּ יְבֻצְּרוּ
yevutseru