הטיית הפועל דֻּכָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְדוּכָּא מְדֻכָּא
meduka
אנחנו/אתם/הן מְדוּכָּאִים מְדֻכָּאִים
medukaim

נקבה

אני/את/היא מְדוּכֵּאת מְדֻכֵּאת
medukett
אנחנו/אתן/הן מְדוּכָּאוֹת מְדֻכָּאוֹת
medukaott

עבר

אני דּוּכֵּאתִי דֻּכֵּאתִי
duketi

זכר

אתה דּוּכֵּאתָ דֻּכֵּאתָ
duketa
הוא דּוּכָּא דֻּכָּא
duka

נקבה

את דּוּכֵּאת דֻּכֵּאת
dukett
היא דּוּכְּאָה דֻּכְּאָה
dukeah
אנחנו דּוּכֵּאנוּ דֻּכֵּאנוּ
dukenu
אתם דּוּכֵּאתֶם דֻּכֵּאתֶם
duketem
הם דּוּכְּאוּ דֻּכְּאוּ
dukeu
אתן דּוּכֵּאתֶן דֻּכֵּאתֶן
duketenn
הן דּוּכְּאוּ דֻּכְּאוּ
dukeu

עתיד

אני אֲדוּכָּא אֲדֻכָּא
aduka

זכר

אתה תְּדוּכָּא תְּדֻכָּא
teduka
הוא יְדוּכָּא יְדֻכָּא
yeduka

נקבה

את תְּדוּכְּאִי תְּדֻכְּאִי
tedukei
היא תְּדוּכָּא תְּדֻכָּא
teduka
אנחנו נְדוּכָּא נְדֻכָּא
neduka
אתם תְּדוּכְּאוּ תְּדֻכְּאוּ
tedukeu
הם יְדוּכְּאוּ יְדֻכְּאוּ
yedukeu
אתן תְּדוּכְּאוּ תְּדֻכְּאוּ
tedukeu
הן יְדוּכְּאוּ יְדֻכְּאוּ
yedukeu