הטיית הפועל לְדַפְדֵּף (ledaf'def) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְדַפְדֵּף
medaf'def
אנחנו/אתם/הן מְדַפְדְּפִים
medaf'defim

נקבה

אני/את/היא מְדַפְדֶּפֶת
medaf'defett
אנחנו/אתן/הן מְדַפְדְּפוֹת
medaf'defott

עבר

dif'daf'ti

זכר

dif'daf'ta
dif'def

נקבה

dif'daf'te
dif'defah
dif'daf'nu
dif'daf'tem
dif'defu
dif'daf'tenn
dif'defu

עתיד

adaf'def

זכר

tedaf'def
yedaf'def

נקבה

tedaf'defi
tedaf'def
nedaf'def
tedaf'defu
yedaf'defu
tedaf'defu
yedaf'defu

ציווי

זכר

daf'def
daf'defu

נקבה

daf'defi
daf'defu