הטיית הפועל לְהַחֱמִיץ (lehakhemits) בעברית

Flag לְהַחֱמִיץ - מַחֱמִיץ [ lehakhemits - makhemits ]
Flag miss

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱמִיץ
makhemits
אנחנו/אתם/הן מַחֱמִיצִים
makhemitsim

נקבה

אני/את/היא מַחֱמִיצָה
makhemitsah
אנחנו/אתן/הן מַחֱמִיצוֹת
makhemitsott

עבר

hekhemats'ti

זכר

hekhemats'ta
hekhemits

נקבה

hekhemats'te
hekhemitsah
hekhemats'nu
hekhemats'tem
hekhemitsu
hekhemats'tenn
hekhemitsu

עתיד

akhemits

זכר

takhemits
yakhemits

נקבה

takhemitsi
takhemits
אנחנו נַחֱמִיץ
nakhemits
takhemitsu
yakhemitsu
takhemets'nah
takhemets'nah

ציווי

זכר

hakhemets
hakhemitsu

נקבה

hakhemitsi
hakhemitsu