הטיית הפועל הֻכָּה בעברית

Flag מוּכֶּה [ hukah ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוּכֶּה מֻכֶּה
mukeh
אנחנו/אתם/הן מוּכִּים מֻכִּים
mukim

נקבה

אני/את/היא מוּכֵּית מֻכֵּית
mukeytt
אנחנו/אתן/הן מוּכּוֹת מֻכּוֹת
mukott

עבר

אני הוּכֵּיתִי הֻכֵּיתִי
hukeyti

זכר

אתה הוּכֵּיתָ הֻכֵּיתָ
hukeyta
הוא הוּכָּה הֻכָּה
hukah

נקבה

את הוּכֵּית הֻכֵּית
hukeytt
היא הוּכְּתָה הֻכְּתָה
huketah
אנחנו הוּכֵּינוּ הֻכֵּינוּ
hukeynu
אתם הוּכִּיתֶם הֻכֵּיתֶם
hukitem
הם הוּכּוּ הֻכּוּ
huku
אתן הוּכֵּיתֶן הֻכִּיתֶן
hukeytenn
הן הוּכּוּ הֻכּוּ
huku

עתיד

אני אוּכֶּה אֻכֶּה
ukeh

זכר

אתה תּוּכֶּה תֻּכֶּה
tukeh
הוא יוּכֶּה יֻכֶּה
yukeh

נקבה

את תּוּכִּי תֻּכִּי
tuki
היא תּוּכֶּה תֻּכֶּה
tukeh
אנחנו נוּכֶּה נֻכֶּה
nukeh
אתם תּוּכּוּ תֻּכּוּ
tuku
הם יוּכּוּ יֻכּוּ
yuku
אתן תּוּכֶּינָה תֻּכּוּ
tukeynah
הן יוּכּוּ יֻכּוּ
yuku