הטיית הפועל הֻחְלַט בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוּחְלָט מֻחְלָט
mukh'latt
אנחנו/אתם/הן מוּחְלָטִים מֻחְלָטִים
mukh'latim

נקבה

אני/את/היא מוּחְלֶטֶת מֻחְלֶטֶת
mukh'letett
אנחנו/אתן/הן מוּחְלָטוֹת מֻחְלָטוֹת
mukh'latott

עבר

אני הוּחְלַטְתִּי הֻחְלַטְתִּי
hukh'lat'ti

זכר

אתה הוּחְלַטְתָּ הֻחְלַטְתָּ
hukh'lat'ta
הוא הוּחְלַט הֻחְלַט
hukh'latt

נקבה

את הוּחְלַטְתְּ הֻחְלַטְתְּ
hukh'lat'te
היא הוּחְלְטָה הֻחְלְטָה
hukh'l'tah
אנחנו הוּחְלַטְנוּ הֻחְלַטְנוּ
hukh'lat'nu
אתם הוּחְלַטְתֶּם הֻחְלַטְתֶּם
hukh'lat'tem
הם הוּחְלְטוּ הֻחְלְטוּ
hukh'l'tu
אתן הוּחְלַטְתֶּן הֻחְלַטְתֶּן
hukh'lat'tenn
הן הוּחְלְטוּ הֻחְלְטוּ
hukh'l'tu

עתיד

אני אוּחְלַט אֻחְלַט
ukh'latt

זכר

אתה תּוּחְלַט תֻּחְלַט
tukh'latt
הוא יוּחְלַט יֻחְלַט
yukh'latt

נקבה

את תּוּחְלְטִי תֻּחְלְטִי
tukh'l'ti
היא תּוּחְלַט תֻּחְלַט
tukh'latt
אנחנו נוּחְלַט נֻחְלַט
nukh'latt
אתם תּוּחְלְטוּ תֻּחְלְטוּ
tukh'l'tu
הם יוּחְלְטוּ יֻחְלְטוּ
yukh'l'tu
אתן תּוּחְלַטְנָה תֻּחְלַטְנָה
tukh'lat'nah
הן תּוּחְלַטְנָה תֻּחְלַטְנָה
tukh'lat'nah