הטיית הפועל הוּסַב בעברית

Flag מוּסָב [ hussav ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מוּסָב
mussav
אנחנו/אתם/הן מוּסָבִּים
mussabim

נקבה

אני/את/היא מוּסַבָּה
mussabah
אנחנו/אתן/הן מוּסָבּוֹת
mussabott

עבר

hussav'ti

זכר

hussav'ta
הוא הוּסַב
hussav

נקבה

hussav'te
hus'vah
hussav'nu
hussav'tem
hus'vu
hussav'tenn
hussabu

עתיד

אני אוּסַב
ussav

זכר

tussav
הוא יוּסַב
yussav

נקבה

tus'vi
tussav
אנחנו נוּסַב
nussav
tus'vu
yus'vu
tussav'nah
yus'vu