הטיית הפועל לְהַסְדִּיר (lehas'dir) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַסְדִּיר
mas'dir
אנחנו/אתם/הן מַסְדִּירִים
mas'dirim

נקבה

אני/את/היא מַסְדִּירָה
mas'dirah
אנחנו/אתן/הן מַסְדִּירוֹת
mas'dirott

עבר

his'dar'ti

זכר

his'dar'ta
his'dir

נקבה

his'dar'te
his'dirah
his'dar'nu
his'dar'tem
his'diru
his'dar'tenn
his'diru

עתיד

as'dir

זכר

tas'dir
yas'dir

נקבה

tas'diri
tas'dir
אנחנו נַסְדִּיר
nas'dir
tas'diru
yas'diru
tas'der'nah
yas'diru

ציווי

זכר

has'der
has'diru

נקבה

has'diri
has'diru