הטיית הפועל לְהָפֵר (lehafer) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מֵפֵר
mefer
אנחנו/אתם/הן מְפֵרִים
meferim

נקבה

אני/את/היא מְפֵרָה
meferah
אנחנו/אתן/הן מְפֵרוֹת
meferott

עבר

אני הֲפֵירוֹתִי הֲפֵרוֹתִי
hafeyroti

זכר

אתה הֲפֵירוֹתָ הֲפֵרוֹתָ
hafeyrota
הוא הֵפֵר
hefer

נקבה

את הֲפֵירוֹת הֲפֵרוֹת
hafeyrott
heferah
אנחנו הֲפֵירוֹנוּ הֲפֵרוֹנוּ
hafeyronu
אתם הֲפֵירוֹתֶם הֲפֵרוֹתֶם
hafeyrotem
heferu
אתן הֲפֵירוֹתֶן הֲפֵרוֹתֶן
hafeyrotenn
heferu

עתיד

אני אָפֵר
afer

זכר

אתה תָּפֵר
tafer
הוא יָפֵר
yafer

נקבה

taferi
היא תָּפֵר
tafer
אנחנו נָפֵר
nafer
taferu
yaferu
taferu
tafer'nah

ציווי

זכר

אתה הָפֵר
hafer
haferu

נקבה

haferi
haferu