הטיית הפועל לְהַצְעִיר (lehats'ir) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַצְעִיר
mats'ir
אנחנו/אתם/הן מַצְעִירִים
mats'irim

נקבה

אני/את/היא מַצְעִירָה
mats'irah
אנחנו/אתן/הן מַצְעִירוֹת
mats'irott

עבר

hits'ar'ti

זכר

hits'ar'ta
hits'ir

נקבה

hits'ar'te
hits'irah
hits'ar'nu
hits'ar'tem
hits'iru
hits'ar'tenn
hits'iru

עתיד

ats'ir

זכר

tats'ir
yats'ir

נקבה

tats'iri
tats'ir
אנחנו נַצְעִיר
nats'ir
tats'iru
yats'iru
tats'er'nah
yats'iru

ציווי

זכר

hats'er
hats'iru

נקבה

hats'iri
hats'er'nah