הטיית הפועל חֻטָּא בעברית

Flag מְחוּטָּא [ khuta ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְחוּטָּא מְחֻטָּא
mekhuta
אנחנו/אתם/הן מְחוּטָּאִים מְחֻטָּאִים
mekhutaim

נקבה

אני/את/היא מְחוּטֵּאת מְחֻטֵּאת
mekhutett
אנחנו/אתן/הן מְחוּטָּאוֹת מְחֻטָּאוֹת
mekhutaott

עבר

אני חוּטֵּאתִי חֻטֵּאתִי
khuteti

זכר

אתה חוּטֵּאתָ חֻטֵּאתָ
khuteta
הוא חוּטָּא חֻטָּא
khuta

נקבה

את חוּטֵּאת חֻטֵּאת
khutett
היא חוּטְּאָה חֻטְּאָה
khuteah
אנחנו חוּטֵּאנוּ חֻטֵּאנוּ
khutenu
אתם חוּטֵּאתֶם חֻטֵּאתֶם
khutetem
הם חוּטְּאוּ חֻטְּאוּ
khuteu
אתן חוּטֵּאתֶן חֻטֵּאתֶן
khutetenn
הן חוּטְּאוּ חֻטְּאוּ
khuteu

עתיד

אני אֲחוּטָּא אֲחֻטָּא
akhuta

זכר

אתה תְּחוּטָּא תְּחֻטָּא
tekhuta
הוא יְחוּטָּא יְחֻטָּא
yekhuta

נקבה

את תְּחוּטְּאִי תְּחֻטְּאִי
tekhutei
היא תְּחוּטָּא תְּחֻטָּא
tekhuta
אנחנו נְחוּטָּא נְחֻטָּא
nekhuta
אתם תְּחוּטְּאוּ תְּחֻטְּאוּ
tekhuteu
הם יְחוּטְּאוּ יְחֻטְּאוּ
yekhuteu
אתן תְּחוּטְּאוּ תְּחֻטְּאוּ
tekhuteu
הן יְחוּטְּאוּ יְחֻטְּאוּ
yekhuteu