הטיית הפועל טֻמָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְטוּמָּא מְטֻמָּא
metuma
אנחנו/אתם/הן מְטוּמָּאִים מְטֻמָּאִים
metumaim

נקבה

אני/את/היא מְטוּמֵּאת מְטֻמֵּאת
metumett
אנחנו/אתן/הן מְטוּמָּאוֹת מְטֻמָּאוֹת
metumaott

עבר

אני טוּמֵּאתִי טֻמֵּאתִי
tumeti

זכר

אתה טוּמֵּאתָ טֻמֵּאתָ
tumeta
הוא טוּמָּא טֻמָּא
tuma

נקבה

את טוּמֵּאת טֻמֵּאת
tumett
היא טוּמְּאָה טֻמְּאָה
tumeah
אנחנו טוּמֵּאנוּ טֻמֵּאנוּ
tumenu
אתם טוּמֵּאתֶם טֻמֵּאתֶם
tumetem
הם טוּמְּאוּ טֻמְּאוּ
tumeu
אתן טוּמֵּאתֶן טֻמֵּאתֶן
tumetenn
הן טוּמְּאוּ טֻמְּאוּ
tumeu

עתיד

אני אֲטוּמָּא אֲטֻמָּא
atuma

זכר

אתה תְּטוּמָּא תְּטֻמָּא
tetuma
הוא יְטוּמָּא יְטֻמָּא
yetuma

נקבה

את תְּטוּמְּאִי תְּטֻמְּאִי
tetumei
היא תְּטוּמָּא תְּטֻמָּא
tetuma
אנחנו נְטוּמָּא נְטֻמָּא
netuma
אתם תְּטוּמְּאוּ תְּטֻמְּאוּ
tetumeu
הם יְטוּמְּאוּ יְטֻמְּאוּ
yetumeu
אתן תְּטוּמְּאוּ תְּטֻמְּאוּ
tetumeu
הן יְטוּמְּאוּ יְטֻמְּאוּ
yetumeu