הטיית הפועל יֻבָּא בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְיוּבָּא מְיֻבָּא
meyuba
אנחנו/אתם/הן מְיוּבָּאִים מְיֻבָּאִים
meyubaim

נקבה

אני/את/היא מְיוּבֵּאת מְיֻבֵּאת
meyubett
אנחנו/אתן/הן מְיוּבָּאוֹת מְיֻבָּאוֹת
meyubaott

עבר

אני יוּבֵּאתִי יֻבֵּאתִי
yubeti

זכר

אתה יוּבֵּאתָ יֻבֵּאתָ
yubeta
הוא יוּבָּא יֻבָּא
yuba

נקבה

את יוּבֵּאת יֻבֵּאת
yubett
היא יוּבְּאָה יֻבְּאָה
yubeah
אנחנו יוּבֵּאנוּ יֻבֵּאנוּ
yubenu
אתם יוּבֵּאתֶם יֻבֵּאתֶם
yubetem
הם יוּבְּאוּ יֻבְּאוּ
yubeu
אתן יוּבֵּאתֶן יֻבֵּאתֶן
yubetenn
הן יוּבְּאוּ יֻבְּאוּ
yubeu

עתיד

אני אֲיוּבָּא אֲיֻבָּא
ayuba

זכר

אתה תְּיוּבָּא תְּיֻבָּא
teyuba
הוא יְיוּבָּא יְיֻבָּא
yeyuba

נקבה

את תְּיוּבְּאִי תְּיֻבְּאִי
teyubei
היא תְּיוּבָּא תְּיֻבָּא
teyuba
אנחנו נְיוּבָּא נְיֻבָּא
neyuba
אתם תְּיוּבְּאוּ תְּיֻבְּאוּ
teyubeu
הם יְיוּבְּאוּ יְיֻבְּאוּ
yeyubeu
אתן תְּיוּבְּאוּ תְּיֻבֶּאנָה
teyubeu
הן תְּיוּבֶּאנָה תְּיֻבֶּאנָה
teyubenah