הטיית הפועל יֻצָּא בעברית

Flag מְיוּצָּא [ yutsa ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְיוּצָּא מְיֻצָּא
meyutsa
אנחנו/אתם/הן מְיוּצָּאִים מְיֻצָּאִים
meyutsaim

נקבה

אני/את/היא מְיוּצֵּאת מְיֻצֵּאת
meyutsett
אנחנו/אתן/הן מְיוּצָּאוֹת מְיֻצָּאוֹת
meyutsaott

עבר

אני יוּצֵּאתִי יֻצֵּאתִי
yutseti

זכר

אתה יוּצֵּאתָ יֻצֵּאתָ
yutseta
הוא יוּצָּא יֻצָּא
yutsa

נקבה

את יוּצֵּאת יֻצֵּאת
yutsett
היא יוּצְּאָה יֻצְּאָה
yutseah
אנחנו יוּצֵּאנוּ יֻצֵּאנוּ
yutsenu
אתם יוּצֵּאתֶם יֻצֵּאתֶם
yutsetem
הם יוּצְּאוּ יֻצְּאוּ
yutseu
אתן יוּצֵּאתֶן יֻצֵּאתֶן
yutsetenn
הן יוּצְּאוּ יֻצְּאוּ
yutseu

עתיד

אני אֲיוּצָּא אֲיֻצָּא
ayutsa

זכר

אתה תְּיוּצָּא תְּיֻצָּא
teyutsa
הוא יְיוּצָּא יְיֻצָּא
yeyutsa

נקבה

את תְּיוּצְּאִי תְּיֻצְּאִי
teyutsei
היא תְּיוּצָּא תְּיֻצָּא
teyutsa
אנחנו נְיוּצָּא נְיֻצָּא
neyutsa
אתם תְּיוּצְּאוּ תְּיֻצְּאוּ
teyutseu
הם יְיוּצְּאוּ יְיֻצְּאוּ
yeyutseu
אתן תְּיוּצְּאוּ תְּיֻצֶּאנָה
teyutseu
הן יְיוּצְּאוּ יְיֻצְּאוּ
yeyutseu