הטיית הפועל לְהִידָּבֵר (lehidaver) בעברית

Flag לְהִדָּבֵר לְהִידָּבֵר - נִדְבָּר [ lehidaver - nid'bar ]
Flag parley

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִדְבָּר
nid'bar
אנחנו/אתם/הן נִדְבָּרִים
nid'barim

נקבה

אני/את/היא נִדְבֶּרֶת
nid'berett
אנחנו/אתן/הן נִדְבָּרוֹת
nid'barott

עבר

nid'bar'ti

זכר

nid'bar'ta
nid'bar

נקבה

nid'bar'te
nid'berah
nid'bar'nu
nid'bar'tem
nid'beru
nid'bar'tenn
nid'beru

עתיד

אני אֶדָּבֵר אִדָּבֵר
edaver

זכר

אתה תִּידָּבֵר תִּדָּבֵר
tidaver
הוא יִידָּבֵר יִדָּבֵר
yidaver

נקבה

את תִּידָּבְרִי תִּדָּבְרִי
tidav'ri
היא תִּידָּבֵר תִּדָּבֵר
tidaver
אנחנו נִידָּבֵר נִדָּבֵר
nidaver
אתם תִּידָּבְרוּ תִּדָּבְרוּ
tidav'ru
הם יִידָּבְרוּ יִדָּבְרוּ
yidav'ru
אתן תִּידָּבַרְנָה תִּדָּבַרְנָה
tidavar'nah
הן יִידָּבְרוּ יִדָּבְרוּ
yidav'ru

ציווי

זכר

אתה הִידָּבֵר הִדָּבֵר
hidaver
אתם הִידָּבְרוּ הִדָּבְרוּ
hidav'ru

נקבה

את הִידָּבְרִי הִדָּבְרִי
hidav'ri
אתן הִידָּבַרְנָה הִדָּבְרוּ
hidavar'nah