הטיית הפועל לְיַיפּוֹת (leyaypott) בעברית

Flag לְיַפּוֹת לְיַיפּוֹת - מְיַיפֶּה [ leyaypott - meyaypeh ]
הצעות יֻפָּה

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מְיַיפֶּה מְיַפֶּה
meyaypeh
אנחנו/אתם/הן מְיַיפִּים מְיַפִּים
meyaypim

נקבה

אני/את/היא מְיַיפָּה מְיַפָּה
meyaypah
אנחנו/אתן/הן מְיַיפּוֹת מְיַפּוֹת
meyaypott

עבר

אני יִיפִּיתִי יִפִּיתִי
yipiti

זכר

אתה יִיפִּיתָ יִפִּיתָ
yipita
הוא יִיפָּה יִפָּה
yipah

נקבה

את יִיפֵּית יִפִּית
yipeytt
היא יִיפְּתָה יִפְּתָה
yipetah
אנחנו יִיפֵּינוּ יִפֵּינוּ
yipeynu
אתם יִיפֵּיתֶם יִפִּיתֶם
yipeytem
הם יִיפּוּ יִפּוּ
yipu
אתן יִיפֵּיתֶן יִפֵּיתֶן
yipeytenn
הן יִיפּוּ יִפּוּ
yipu

עתיד

אני אֲיַיפֶּה אֲיַפֶּה
ayaypeh

זכר

אתה תְּיַיפֶּה תְּיַפֶּה
teyaypeh
yeyapeh

נקבה

את תְּיַיפִּי תְּיַפִּי
teyaypi
היא תְּיַיפֶּה תְּיַפֶּה
teyaypeh
אנחנו נְיַיפֶּה נְיַפֶּה
neyaypeh
אתם תְּיַיפּוּ תְּיַפּוּ
teyaypu
yeyapu
אתן תְּיַיפֶּינָה תְּיַפּוּ
teyaypeynah
הן תְּיַיפֶּינָה תְּיַפֶּינָה
teyaypeynah

ציווי

זכר

אתה יַיפֵּה יַפֵּה
yaypeh
אתם יַיפּוּ יַפּוּ
yaypu

נקבה

את יַיפִּי יַפִּי
yaypi
אתן יַיפֶּינָה יַפֶּינָה
yaypeynah