הטיית הפועל לְהִזְדַּקֵּן (lehiz'daqenn) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִזְדַּקֵּן
miz'daqenn
אנחנו/אתם/הן מִזְדַּקְּנִים
miz'daqenim

נקבה

אני/את/היא מִזְדַּקֶּנֶת
miz'daqenett
אנחנו/אתן/הן מִזְדַּקְּנוֹת
miz'daqenott

עבר

hiz'daqan'ti

זכר

hiz'daqan'ta
hiz'daqenn

נקבה

hiz'daqan'te
hiz'daqenah
hiz'daqanu
hiz'daqan'tem
hiz'daqenu
hiz'daqan'tenn
hiz'daqenu

עתיד

ez'daqenn

זכר

tiz'daqenn
yiz'daqenn

נקבה

tiz'daqenn
niz'daqenn

ציווי

זכר

hiz'daqenn
hiz'daqenu

נקבה

hiz'daqeni
hiz'daqenah