הטיית הפועל לְהִיכָּבוֹת (lehikavott) בעברית

Flag לְהִכָּבוֹת לְהִיכָּבוֹת - נִכְבֶּה [ lehikavott - nikh'beh ]
Flag shut down

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִכְבֶּה
nikh'beh
אנחנו/אתם/הן נִכְבִּים
nikh'bim

נקבה

אני/את/היא נִכְבֵּית
nikh'beytt
אנחנו/אתן/הן נִכְבּוֹת
nikh'bott

עבר

nikh'beyti

זכר

nikh'beyta
nikh'bah

נקבה

nikh'beytt
nikh'betah
nikh'beynu
nikh'bitem
nikh'bu
nikh'bitenn
nikh'bu

עתיד

אני אֶכָּבֶה אִכָּבֶה
ekaveh

זכר

אתה תִּיכָּבֶה תִּכָּבֶה
tikaveh
הוא יִיכָּבֶה יִכָּבֶה
yikaveh

נקבה

את תִּיכָּבִּי תִּכָּבִּי
tikabi
היא תִּיכָּבֶה תִּכָּבֶה
tikaveh
אנחנו נִיכָּבֶה נִכָּבֶה
nikaveh
אתם תִּיכָּבוּ תִּכָּבוּ
tikavu
הם יִיכָּבוּ יִכָּבוּ
yikavu
אתן תִּיכָּבוּ תִּכָּבֶינָה
tikavu
הן תִּיכָּבֶינָה תִּכָּבֶינָה
tikaveynah

ציווי

זכר

אתה הִיכָּבֵה הִכָּבֵה
hikaveh
אתם הִיכָּבוּ הִכָּבוּ
hikavu

נקבה

את הִיכָּבִי הִכָּבִי
hikavi
אתן הִיכָּבֶינָה הִכָּבֶינָה
hikaveynah