הטיית הפועל לְהִיכָּלֵל (lehikalel) בעברית

Flag לְהִכָּלֵל לְהִיכָּלֵל - נִכְלָל [ lehikalel - nikh'lal ]
Flag be included

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִכְלָל
nikh'lal
אנחנו/אתם/הן נִכְלָלִים
nikh'lalim

נקבה

אני/את/היא נִכְלֶלֶת
nikh'lelett
אנחנו/אתן/הן נִכְלָלוֹת
nikh'lalott

עבר

nikh'lal'ti

זכר

nikh'lal'ta
nikh'lal

נקבה

nikh'lal'te
nikh'l'lah
nikh'lal'nu
nikh'lal'tem
nikh'l'lu
nikh'lal'tenn
nikh'l'lu

עתיד

אני אֶכָּלֵל אִכָּלֵל
ekalel

זכר

אתה תִּיכָּלֵל תִּכָּלֵל
tikalel
הוא יִיכָּלֵל יִכָּלֵל
yikalel

נקבה

את תִּיכָּלְלִי תִּכָּלְלִי
tikal'li
היא תִּיכָּלֵל תִּכָּלֵל
tikalel
אנחנו נִיכָּלֵל נִכָּלֵל
nikalel
אתם תִּיכָּלְלוּ תִּכָּלְלוּ
tikal'lu
הם יִיכָּלְלוּ יִכָּלְלוּ
yikal'lu
אתן תִּיכָּלְלוּ תִּכָּלְלוּ
tikal'lu
הן תִּיכָּלַלְנָה תִּכָּלֵלְנָה
tikalal'nah

ציווי

זכר

אתה הִיכָּלֵל הִכָּלֵל
hikalel
אתם הִיכָּלְלוּ הִכָּלְלוּ
hikal'lu

נקבה

את הִיכָּלְלִי הִכָּלְלִי
hikal'li
אתן הִיכָּלְלוּ הִכָּלְלוּ
hikal'lu