הטיית הפועל לְהִיכָּנֵס (lehikanes) בעברית

Flag לְהִכָּנֵס לְהִיכָּנֵס - נִכְנָס [ lehikanes - nikh'nas ]
Flag get in; come in; get

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִכְנָס
nikh'nas
אנחנו/אתם/הן נִכְנָסִים
nikh'nassim

נקבה

אני/את/היא נִכְנֶסֶת
nikh'nessett
אנחנו/אתן/הן נִכְנָסוֹת
nikh'nassott

עבר

nikh'nas'ti

זכר

nikh'nas'ta
nikh'nas

נקבה

nikh'nas'te
nikh'n'sah
nikh'nas'nu
nikh'nas'tem
nikh'n'su
nikh'nas'tenn
nikh'n'su

עתיד

אני אֶכָּנֵס אִכָּנֵס
ekanes

זכר

אתה תִּיכָּנֵס תִּכָּנֵס
tikanes
הוא יִיכָּנֵס יִכָּנֵס
yikanes

נקבה

את תִּיכָּנְסִי תִּכָּנְסִי
tikan'si
היא תִּיכָּנֵס תִּכָּנֵס
tikanes
אנחנו נִיכָּנֵס נִכָּנֵס
nikanes
אתם תִּיכָּנְסוּ תִּכָּנְסוּ
tikan'su
הם יִיכָּנְסוּ יִכָּנְסוּ
yikan'su
אתן תִּיכָּנַסְנָה תִּכָּנְסוּ
tikanas'nah
הן תִּיכָּנֵסְנָה תִּכָּנַסְנָה
tikanes'nah

ציווי

זכר

אתה הִיכָּנֵס הִכָּנֵס
hikanes
אתם הִיכָּנְסוּ הִכָּנְסוּ
hikan'su

נקבה

את הִיכָּנְסִי הִכָּנְסִי
hikan'si
אתן הִיכָּנַסְנָה הִכָּנְסוּ
hikanas'nah