הטיית הפועל לְהִינָּגֵף (lehinagef) בעברית

Flag לְהִנָּגֵף לְהִינָּגֵף - נִיגָּף [ lehinagef - nigaf ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיגָּף נִגָּף
nigaf
אנחנו/אתם/הן נִיגָּפִים נִגָּפִים
nigafim

נקבה

אני/את/היא נִיגֶּפֶת נִגֶּפֶת
nigefett
אנחנו/אתן/הן נִיגָּפוֹת נִגָּפוֹת
nigafott

עבר

אני נִיגַּפְתִּי נִגַּפְתִּי
nigaf'ti

זכר

אתה נִיגַּפְתָּ נִגַּפְתָּ
nigaf'ta
הוא נִיגַּף נִגַּף
nigaf

נקבה

את נִיגַּפְתְּ נִגַּפְתְּ
nigaf'te
היא נִיגְּפָה נִגְּפָה
nigefah
אנחנו נִיגַּפְנוּ נִגַּפְנוּ
nigaf'nu
אתם נִיגַּפְתֶּם נִגַּפְתֶּם
nigaf'tem
הם נִיגְּפוּ נִגְּפוּ
nigefu
אתן נִיגַּפְתֶּן נִגַּפְתֶּן
nigaf'tenn
הן נִיגְּפוּ נִגְּפוּ
nigefu

עתיד

אני אִינָּגֵף אִנָּגֵף
inagef

זכר

אתה תִּינָּגֵף תִּנָּגֵף
tinagef
הוא יִינָּגֵף יִנָּגֵף
yinagef

נקבה

את תִּינָּגְפִי תִּנָּגְפִי
tinag'fi
היא תִּינָּגֵף תִּנָּגֵף
tinagef
אנחנו נִינָּגֵף נִנָּגֵף
ninagef
אתם תִּינָּגְפוּ תִּנָּגְפוּ
tinag'fu
הם יִינָּגְפוּ יִנָּגְפוּ
yinag'fu
אתן תִּינָּגַפְנָה תִּנָּגַפְנָה
tinagaf'nah
הן תִּינָּגֵפְנָה תִּנָּגֵפְנָה
tinagef'nah

ציווי

זכר

אתה הִינָּגֵף הִנָּגֵף
hinagef
אתם הִינָּגְפוּ הִנָּגְפוּ
hinag'fu

נקבה

את הִינָּגְפִי הִנָּגְפִי
hinag'fi
אתן הִינָּגַפְנָה הִנָּגַפְנָה
hinagaf'nah