הטיית הפועל לְהִינָּגֵר (lehinager) בעברית

Flag לְהִנָּגֵר לְהִינָּגֵר - נִיגָּר [ lehinager - nigar ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיגָּר נִגָּר
nigar
אנחנו/אתם/הן נִיגָּרִים נִגָּרִים
nigarim

נקבה

אני/את/היא נִיגֶּרֶת נִגֶּרֶת
nigerett
אנחנו/אתן/הן נִיגָּרוֹת נִגָּרוֹת
nigarott

עבר

אני נִיגַּרְתִּי נִגַּרְתִּי
nigar'ti

זכר

אתה נִיגַּרְתָּ נִגַּרְתָּ
nigar'ta
הוא נִיגַּר נִגַּר
nigar

נקבה

את נִיגַּרְתְּ נִגַּרְתְּ
nigar'te
היא נִיגְּרָה נִגְּרָה
nigerah
אנחנו נִיגַּרְנוּ נִגַּרְנוּ
nigar'nu
אתם נִיגַּרְתֶּם נִגַּרְתֶּם
nigar'tem
הם נִיגְּרוּ נִגְּרוּ
nigeru
אתן נִיגַּרְתֶּן נִגַּרְתֶּן
nigar'tenn
הן נִיגְּרוּ נִגְּרוּ
nigeru

עתיד

אני אִינָּגֵר אִנָּגֵר
inager

זכר

אתה תִּינָּגֵר תִּנָּגֵר
tinager
הוא יִינָּגֵר יִנָּגֵר
yinager

נקבה

את תִּינָּגְרִי תִּנָּגְרִי
tinag'ri
היא תִּינָּגֵר תִּנָּגֵר
tinager
אנחנו נִינָּגֵר נִנָּגֵר
ninager
אתם תִּינָּגְרוּ תִּנָּגְרוּ
tinag'ru
הם יִינָּגְרוּ יִנָּגְרוּ
yinag'ru
אתן תִּינָּגֵרְנָה תִּנָּגְרוּ
tinager'nah
הן יִינָּגְרוּ יִנָּגְרוּ
yinag'ru

ציווי

זכר

אתה הִינָּגֵר הִנָּגֵר
hinager
אתם הִינָּגְרוּ הִנָּגְרוּ
hinag'ru

נקבה

את הִינָּגְרִי הִנָּגְרִי
hinag'ri
אתן הִינָּגֵרְנָה הִנָּגֵרְנָה
hinager'nah