הטיית הפועל לְהִינָּזֵק (lehinazeq) בעברית

Flag לְהִנָּזֵק לְהִינָּזֵק - נִיזָּק [ lehinazeq - nizaq ]
Flag be damaged

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיזָּק נִזָּק
nizaq
אנחנו/אתם/הן נִיזָּקִים נִזָּקִים
nizaqim

נקבה

אני/את/היא נִיזֶּקֶת נִזֶּקֶת
nizeqett
אנחנו/אתן/הן נִיזָּקוֹת נִזָּקוֹת
nizaqott

עבר

אני נִיזַּקְתִּי נִזַּקְתִּי
nizaq'ti

זכר

אתה נִיזַּקְתָּ נִזַּקְתָּ
nizaq'ta
הוא נִיזַּק נִזַּק
nizaq

נקבה

את נִיזַּקְתְּ נִזַּקְתְּ
nizaq'te
היא נִיזְּקָה נִזְּקָה
nizeqah
אנחנו נִיזַּקְנוּ נִזַּקְנוּ
nizaq'nu
אתם נִיזַּקְתֶּם נִזַּקְתֶּם
nizaq'tem
הם נִיזְּקוּ נִזְּקוּ
nizequ
אתן נִיזַּקְתֶּן נִזַּקְתֶּן
nizaq'tenn
הן נִיזְּקוּ נִזְּקוּ
nizequ

עתיד

אני אִינָּזֵק אִנָּזֵק
inazeq

זכר

אתה תִּינָּזֵק תִּנָּזֵק
tinazeq
הוא יִינָּזֵק יִנָּזֵק
yinazeq

נקבה

את תִּינָּזְקִי תִּנָּזְקִי
tinaz'qi
היא תִּינָּזֵק תִּנָּזֵק
tinazeq
אנחנו נִינָּזֵק נִנָּזֵק
ninazeq
אתם תִּינָּזְקוּ תִּנָּזְקוּ
tinaz'qu
הם יִינָּזְקוּ יִנָּזְקוּ
yinaz'qu
אתן תִּינָּזְקוּ תִּנָּזְקוּ
tinaz'qu
הן תִּינָּזַקְנָה יִנָּזְקוּ
tinazaq'nah

ציווי

זכר

אתה הִינָּזֵק הִנָּזֵק
hinazeq
אתם הִינָּזְקוּ הִנָּזְקוּ
hinaz'qu

נקבה

את הִינָּזְקִי הִנָּזְקִי
hinaz'qi
אתן הִינָּזְקוּ הִנָּזְקוּ
hinaz'qu