הטיית הפועל לְהִינָּטֵל (lehinatel) בעברית

Flag לְהִנָּטֵל לְהִינָּטֵל - נִיטָּל [ lehinatel - nital ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיטָּל נִטָּל
nital
אנחנו/אתם/הן נִיטָּלִים נִטָּלִים
nitalim

נקבה

אני/את/היא נִיטֶּלֶת נִטֶּלֶת
nitelett
אנחנו/אתן/הן נִיטָּלוֹת נִטָּלוֹת
nitalott

עבר

אני נִיטַּלְתִּי נִטַּלְתִּי
nital'ti

זכר

אתה נִיטַּלְתָּ נִטַּלְתָּ
nital'ta
הוא נִיטַּל נִטַּל
nital

נקבה

את נִיטַּלְתְּ נִטַּלְתְּ
nital'te
היא נִיטְּלָה נִטְּלָה
nitelah
אנחנו נִיטַּלְנוּ נִטַּלְנוּ
nital'nu
אתם נִיטַּלְתֶּם נִטַּלְתֶּם
nital'tem
הם נִיטְּלוּ נִטְּלוּ
nitelu
אתן נִיטַּלְתֶּן נִטַּלְתֶּן
nital'tenn
הן נִיטְּלוּ נִטְּלוּ
nitelu

עתיד

אני אִינָּטֵל אִנָּטֵל
inatel

זכר

אתה תִּינָּטֵל תִּנָּטֵל
tinatel
הוא יִינָּטֵל יִנָּטֵל
yinatel

נקבה

את תִּינָּטְלִי תִּנָּטְלִי
tinat'li
היא תִּינָּטֵל תִּנָּטֵל
tinatel
אנחנו נִינָּטֵל נִנָּטֵל
ninatel
אתם תִּינָּטְלוּ תִּנָּטְלוּ
tinat'lu
הם יִינָּטְלוּ יִנָּטְלוּ
yinat'lu
אתן תִּינָּטְלוּ תִּנָּטְלוּ
tinat'lu
הן תִּינָּטַלְנָה תִּנָּטֵלְנָה
tinatal'nah

ציווי

זכר

אתה הִינָּטֵל הִנָּטֵל
hinatel
אתם הִינָּטְלוּ הִנָּטְלוּ
hinat'lu

נקבה

את הִינָּטְלִי הִנָּטְלִי
hinat'li
אתן הִינָּטַלְנָה הִנָּטַלְנָה
hinatal'nah