הטיית הפועל לְהִינָּטֵע (lehinate') בעברית

Flag לְהִנָּטֵע לְהִינָּטֵע - נִיטָּע [ lehinate' - nita' ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיטָּע נִטָּע
nita'
אנחנו/אתם/הן נִיטָּעִים נִטָּעִים
nita'im

נקבה

אני/את/היא נִיטֶּעֶת נִטֶּעֶת
nite'ett
אנחנו/אתן/הן נִיטָּעוֹת נִטָּעוֹת
nita'ott

עבר

אני נִיטַּעְתִּי נִטַּעְתִּי
nita'ti

זכר

אתה נִיטַּעְתָּ נִטַּעְתָּ
nita'ta
הוא נִיטַּע נִטַּע
nita'

נקבה

את נִיטַּעְתְּ נִטַּעְתְּ
nita'te
היא נִיטְּעָה נִטְּעָה
nite'ah
אנחנו נִיטַּעְנוּ נִטַּעְנוּ
nita'nu
אתם נִיטַּעְתֶּם נִטַּעְתֶּם
nita'tem
הם נִיטְּעוּ נִטְּעוּ
nite'u
אתן נִיטַּעְתֶּן נִטַּעְתֶּן
nita'tenn
הן נִיטְּעוּ נִטְּעוּ
nite'u

עתיד

אני אֶנָּטֵע אִנָּטֵע
enate'

זכר

אתה תִּינָּטֵע תִּנָּטֵע
tinate'
הוא יִינָּטֵע יִנָּטֵע
yinate'

נקבה

את תִּינָּטְעִי תִּנָּטְעִי
tinat'i
היא תִּינָּטֵע תִּנָּטֵע
tinate'
אנחנו נִינָּטֵע נִנָּטֵע
ninate'
אתם תִּינָּטְעוּ תִּנָּטְעוּ
tinat'u
הם יִינָּטְעוּ יִנָּטְעוּ
yinat'u
אתן תִּינָּטְעוּ תִּנָּטְעוּ
tinat'u
הן יִינָּטְעוּ יִנָּטְעוּ
yinat'u

ציווי

זכר

אתה הִינָּטֵע הִנָּטֵע
hinate'
אתם הִינָּטְעוּ הִנָּטְעוּ
hinat'u

נקבה

את הִינָּטְעִי הִנָּטְעִי
hinat'i
אתן הִינָּטְעוּ הִנָּטְעוּ
hinat'u