הטיית הפועל לְהִינָּצֵל (lehinatsel) בעברית

Flag לְהִנָּצֵל לְהִינָּצֵל - נִיצָּל [ lehinatsel - nitsal ]
Flag survive

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיצָּל נִצָּל
nitsal
אנחנו/אתם/הן נִיצָּלִים נִצָּלִים
nitsalim

נקבה

אני/את/היא נִיצֶּלֶת נִצֶּלֶת
nitselett
אנחנו/אתן/הן נִיצָּלוֹת נִצָּלוֹת
nitsalott

עבר

אני נִיצַּלְתִּי נִצַּלְתִּי
nitsal'ti

זכר

אתה נִיצַּלְתָּ נִצַּלְתָּ
nitsal'ta
הוא נִיצַּל נִצַּל
nitsal

נקבה

את נִיצַּלְתְּ נִצַּלְתְּ
nitsal'te
היא נִיצְּלָה נִצְּלָה
nitselah
אנחנו נִיצַּלְנוּ נִצַּלְנוּ
nitsal'nu
אתם נִיצַּלְתֶּם נִצַּלְתֶּם
nitsal'tem
הם נִיצְּלוּ נִצְּלוּ
nitselu
אתן נִיצַּלְתֶּן נִצַּלְתֶּן
nitsal'tenn
הן נִיצְּלוּ נִצְּלוּ
nitselu

עתיד

אני אֶנָּצֵל אִנָּצֵל
enatsel

זכר

אתה תִּינָּצֵל תִּנָּצֵל
tinatsel
הוא יִינָּצֵל יִנָּצֵל
yinatsel

נקבה

את תִּינָּצְלִי תִּנָּצְלִי
tinats'li
היא תִּינָּצֵל תִּנָּצֵל
tinatsel
אנחנו נִינָּצֵל נִנָּצֵל
ninatsel
אתם תִּינָּצְלוּ תִּנָּצְלוּ
tinats'lu
הם יִינָּצְלוּ יִנָּצְלוּ
yinats'lu
אתן תִּינָּצֵלְנָה תִּנָּצַלְנָה
tinatsel'nah
הן יִינָּצְלוּ יִנָּצְלוּ
yinats'lu

ציווי

זכר

אתה הִינָּצֵל הִנָּצֵל
hinatsel
אתם הִינָּצְלוּ הִנָּצְלוּ
hinats'lu

נקבה

את הִינָּצְלִי הִנָּצְלִי
hinats'li
אתן הִינָּצְלוּ הִנָּצְלוּ
hinats'lu