הטיית הפועל לְהִינָּתֵז (lehinatez) בעברית

Flag לְהִנָּתֵז לְהִינָּתֵז - נִיתָּז [ lehinatez - nitaz ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיתָּז נִתָּז
nitaz
אנחנו/אתם/הן נִיתָּזִים נִתָּזִים
nitazim

נקבה

אני/את/היא נִיתֶּזֶת נִתֶּזֶת
nitezett
אנחנו/אתן/הן נִיתָּזוֹת נִתָּזוֹת
nitazott

עבר

אני נִיתַּזְתִּי נִתַּזְתִּי
nitaz'ti

זכר

אתה נִיתַּזְתָּ נִתַּזְתָּ
nitaz'ta
הוא נִיתַּז נִתַּז
nitaz

נקבה

את נִיתַּזְתְּ נִתַּזְתְּ
nitaz'te
היא נִיתְּזָה נִתְּזָה
nitezah
אנחנו נִיתַּזְנוּ נִתַּזְנוּ
nitaz'nu
אתם נִיתַּזְתֶּם נִתַּזְתֶּם
nitaz'tem
הם נִיתְּזוּ נִתְּזוּ
nitezu
אתן נִיתַּזְתֶּן נִתַּזְתֶּן
nitaz'tenn
הן נִיתְּזוּ נִתְּזוּ
nitezu

עתיד

אני אֶנָּתֵז אִנָּתֵז
enatez

זכר

אתה תִּינָּתֵז תִּנָּתֵז
tinatez
הוא יִינָּתֵז יִנָּתֵז
yinatez

נקבה

את תִּינָּתְזִי תִּנָּתְזִי
tinat'zi
היא תִּינָּתֵז תִּנָּתֵז
tinatez
אנחנו נִינָּתֵז נִנָּתֵז
ninatez
אתם תִּינָּתְזוּ תִּנָּתְזוּ
tinat'zu
הם יִינָּתְזוּ יִנָּתְזוּ
yinat'zu
אתן תִּינָּתֵזְנָה תִּנָּתְזוּ
tinatez'nah
הן יִינָּתְזוּ יִנָּתְזוּ
yinat'zu

ציווי

זכר

אתה הִינָּתֵז הִנָּתֵז
hinatez
אתם הִינָּתְזוּ הִנָּתְזוּ
hinat'zu

נקבה

את הִינָּתְזִי הִנָּתְזִי
hinat'zi
אתן הִינָּתַזְנָה הִנָּתַזְנָה
hinataz'nah