הטיית הפועל לְהִינָּתֵךְ (lehinatekhe) בעברית

Flag לְהִנָּתֵךְ לְהִינָּתֵךְ - נִיתָּךְ [ lehinatekhe - nitakhe ]
Flag melt down

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיתָּךְ נִתָּךְ
nitakhe
אנחנו/אתם/הן נִיתָּכִים נִתָּכִים
nitakhim

נקבה

אני/את/היא נִיתֶּכֶת נִתֶּכֶת
nitekhett
אנחנו/אתן/הן נִיתָּכוֹת נִתָּכוֹת
nitakhott

עבר

אני נִיתַּכְתִּי נִתַּכְתִּי
nitakh'ti

זכר

אתה נִיתַּכְתָּ נִתַּכְתָּ
nitakh'ta
הוא נִיתַּךְ נִתַּךְ
nitakhe

נקבה

את נִיתַּכְתְּ נִתַּכְתְּ
nitakh'te
היא נִיתְּכָה נִתְּכָה
nitekhah
אנחנו נִיתַּכְנוּ נִתַּכְנוּ
nitakh'nu
אתם נִיתַּכְתֶּם נִתַּכְתֶּם
nitakh'tem
הם נִיתְּכוּ נִתְּכוּ
nitekhu
אתן נִיתַּכְתֶּן נִתַּכְתֶּן
nitakh'tenn
הן נִיתְּכוּ נִתְּכוּ
nitekhu

עתיד

אני אֶנָּתֵךְ אִנָּתֵךְ
enatekhe

זכר

אתה תִּינָּתֵךְ תִּנָּתֵךְ
tinatekhe
הוא יִינָּתֵךְ יִנָּתֵךְ
yinatekhe

נקבה

את תִּינָּתְכִי תִּנָּתְכִי
tinat'khi
היא תִּינָּתֵךְ תִּנָּתֵךְ
tinatekhe
אנחנו נִינָּתֵךְ נִנָּתֵךְ
ninatekhe
אתם תִּינָּתְכוּ תִּנָּתְכוּ
tinat'khu
הם יִינָּתְכוּ יִנָּתְכוּ
yinat'khu
אתן תִּינָּתְכוּ תִּנָּתֵכְנָה
tinat'khu
הן יִינָּתְכוּ יִנָּתְכוּ
yinat'khu

ציווי

זכר

אתה הִינָּתֵךְ הִנָּתֵךְ
hinatekhe
אתם הִינָּתְכוּ הִנָּתְכוּ
hinat'khu

נקבה

את הִינָּתְכִי הִנָּתְכִי
hinat'khi
אתן הִינָּתְכוּ הִנָּתְכוּ
hinat'khu