הטיית הפועל לְהִינָּתֵק (lehinateq) בעברית

Flag לְהִנָּתֵק לְהִינָּתֵק - נִיתָּק [ lehinateq - nitaq ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִיתָּק נִתָּק
nitaq
אנחנו/אתם/הן נִיתָּקִים נִתָּקִים
nitaqim

נקבה

אני/את/היא נִיתֶּקֶת נִתֶּקֶת
niteqett
אנחנו/אתן/הן נִיתָּקוֹת נִתָּקוֹת
nitaqott

עבר

אני נִיתַּקְתִּי נִתַּקְתִּי
nitaq'ti

זכר

אתה נִיתַּקְתָּ נִתַּקְתָּ
nitaq'ta
הוא נִיתַּק נִתַּק
nitaq

נקבה

את נִיתַּקְתְּ נִתַּקְתְּ
nitaq'te
היא נִיתְּקָה נִתְּקָה
niteqah
אנחנו נִיתַּקְנוּ נִתַּקְנוּ
nitaq'nu
אתם נִיתַּקְתֶּם נִתַּקְתֶּם
nitaq'tem
הם נִיתְּקוּ נִתְּקוּ
nitequ
אתן נִיתַּקְתֶּן נִתַּקְתֶּן
nitaq'tenn
הן נִיתְּקוּ נִתְּקוּ
nitequ

עתיד

אני אִינָּתֵק אִנָּתֵק
inateq

זכר

אתה תִּינָּתֵק תִּנָּתֵק
tinateq
הוא יִינָּתֵק יִנָּתֵק
yinateq

נקבה

את תִּינָּתְקִי תִּנָּתְקִי
tinat'qi
היא תִּינָּתֵק תִּנָּתֵק
tinateq
אנחנו נִינָּתֵק נִנָּתֵק
ninateq
אתם תִּינָּתְקוּ תִּנָּתְקוּ
tinat'qu
הם יִינָּתְקוּ יִנָּתְקוּ
yinat'qu
אתן תִּינָּתַקְנָה תִּנָּתְקוּ
tinataq'nah
הן תִּינָּתַקְנָה תִּנָּתַקְנָה
tinataq'nah

ציווי

זכר

אתה הִינָּתֵק הִנָּתֵק
hinateq
אתם הִינָּתְקוּ הִנָּתְקוּ
hinat'qu

נקבה

את הִינָּתְקִי הִנָּתְקִי
hinat'qi
אתן הִינָּתַקְנָה הִנָּתַקְנָה
hinataq'nah