הטיית הפועל לְהִיפָּדוֹת (lehipadott) בעברית

Flag לְהִפָּדוֹת לְהִיפָּדוֹת - נִפְדֶּה [ lehipadott - nif'deh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִפְדֶּה
nif'deh
אנחנו/אתם/הן נִפְדִּים
nif'dim

נקבה

אני/את/היא נִפְדֵּית
nif'deytt
אנחנו/אתן/הן נִפְדּוֹת
nif'dott

עבר

nif'diti

זכר

nif'dita
nif'dah

נקבה

nif'ditt
nif'detah
nif'deynu
nif'ditem
nif'du
nif'ditenn
nif'du

עתיד

אני אֶפָּדֶה אִפָּדֶה
epadeh

זכר

אתה תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
הוא יִיפָּדֶה יִפָּדֶה
yipadeh

נקבה

את תִּיפָּדִּי תִּפָּדִּי
tipadi
היא תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
אנחנו נִיפָּדֶה נִפָּדֶה
nipadeh
אתם תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadu
הם יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadu
אתן תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadu
הן יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadu

ציווי

זכר

אתה הִיפָּדֵה הִפָּדֵה
hipadeh
אתם הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadu

נקבה

את הִיפָּדִי הִפָּדִי
hipadi
אתן הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadu