הטיית הפועל לְהִיקָּווֹת (lehiqavott) בעברית

Flag לְהִקָּווֹת לְהִיקָּווֹת - נִקְוֶוה [ lehiqavott - niq'vevh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִקְוֶוה נִקְוֶה
niq'vevh
אנחנו/אתם/הן נִקְוִוים נִקְוִים
niq'vivym

נקבה

אני/את/היא נִקְוֵוית נִקְוֵית
niq'vevytt
אנחנו/אתן/הן נִקְווֹת
niq'vott

עבר

אני נִקְוֵויתִי נִקְוִיתִי
niq'vevyti

זכר

אתה נִקְוֵויתָ נִקְוִיתָ
niq'vevyta
הוא נִקְוָוה נִקְוָה
niq'vavh

נקבה

את נִקְוֵוית נִקְוִית
niq'vevytt
היא נִקְוְותָה נִקְוְתָה
niq'v'vtah
אנחנו נִקְוֵוינוּ נִקְוֵינוּ
niq'vevynu
אתם נִקְוֵויתֶם נִקְוִיתֶם
niq'vevytem
niq'vu
אתן נִקְוִויתֶן נִקְוִיתֶן
niq'vivytenn
niq'vu

עתיד

אני אֶקָּוֶוה אִקָּוֶה
eqavevh

זכר

אתה תִּיקָּוֶוה תִּקָּוֶה
tiqavevh
הוא יִיקָּוֶוה יִקָּוֶה
yiqavevh

נקבה

את תִּיקָּוִוי תִּקָּוִי
tiqavivy
היא תִּיקָּוֶוה תִּקָּוֶה
tiqavevh
אנחנו נִיקָּוֶוה נִקָּוֶה
niqavevh
אתם תִּיקָּווּ תִּקָּווּ
tiqavu
הם יִיקָּווּ יִקָּווּ
yiqavu
אתן תִּיקָּווּ תִּקָּווּ
tiqavu
הן תִּיקָּוֶוינָה תִּקָּוֶינָה
tiqavevynah

ציווי

זכר

אתה הִיקָּוֵוה הִקָּוֵה
hiqavevh
אתם הִיקָּווּ הִקָּווּ
hiqavu

נקבה

את הִיקָּוִוי הִקָּוִי
hiqavivy
אתן הִיקָּוֶוינָה הִקָּווּ
hiqavevynah