הטיית הפועל לְהִיקָּרוֹת (lehiqarott) בעברית

Flag לְהִקָּרוֹת לְהִיקָּרוֹת - נִקְרֶה [ lehiqarott - niq'reh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִקְרֶה
niq'reh
אנחנו/אתם/הן נִקְרִים
niq'rim

נקבה

אני/את/היא נִקְרֵית
niq'reytt
אנחנו/אתן/הן נִקְרוֹת
niq'rott

עבר

niq'reyti

זכר

niq'reyta
niq'rah

נקבה

niq'reytt
niq'r'tah
niq'reynu
niq'reytem
niq'ru
niq'ritenn
niq'ru

עתיד

אני אֶקָּרֶה אִקָּרֶה
eqareh

זכר

אתה תִּיקָּרֶה תִּקָּרֶה
tiqareh
הוא יִיקָּרֶה יִקָּרֶה
yiqareh

נקבה

את תִּיקָּרִי תִּקָּרִי
tiqari
היא תִּיקָּרֶה תִּקָּרֶה
tiqareh
אנחנו נִיקָּרֶה נִקָּרֶה
niqareh
אתם תִּיקָּרוּ תִּקָּרוּ
tiqaru
הם יִיקָּרוּ יִקָּרוּ
yiqaru
אתן תִּיקָּרֶינָה תִּקָּרוּ
tiqareynah
הן יִיקָּרוּ יִקָּרוּ
yiqaru

ציווי

זכר

אתה הִיקָּרֵה הִקָּרֵה
hiqareh
אתם הִיקָּרוּ הִקָּרוּ
hiqaru

נקבה

את הִיקָּרִי הִקָּרִי
hiqari
אתן הִיקָּרֶינָה הִקָּרֶינָה
hiqareynah