הטיית הפועל לְהִישָּׁאֵר (lehishaer) בעברית

Flag לְהִשָּׁאֵר לְהִישָּׁאֵר - נִשְׁאָר [ lehishaer - nish'ar ]
Flag stay; remain; stick

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִשְׁאָר
nish'ar
אנחנו/אתם/הן נִשְׁאָרִים
nish'arim

נקבה

אני/את/היא נִשְׁאֶרֶת
nish'erett
אנחנו/אתן/הן נִשְׁאָרוֹת
nish'arott

עבר

nish'ar'ti

זכר

nish'ar'ta
nish'ar

נקבה

nish'ar'te
nish'arah
nish'ar'nu
nish'ar'tem
nish'aru
nish'ar'tenn
nish'aru

עתיד

אני אֶשָּׁאֵר אִשָּׁאֵר
eshaer

זכר

אתה תִּישָּׁאֵר תִּשָּׁאֵר
tishaer
הוא יִישָּׁאֵר יִשָּׁאֵר
yishaer

נקבה

את תִּישָּׁאֲרִי תִּשָּׁאֲרִי
tishaari
היא תִּישָּׁאֵר תִּשָּׁאֵר
tishaer
אנחנו נִישָּׁאֵר נִשָּׁאֵר
nishaer
אתם תִּישָּׁאֲרוּ תִּשָּׁאֲרוּ
tishaaru
הם יִישָּׁאֲרוּ יִשָּׁאֲרוּ
yishaaru
אתן תִּישָּׁאֵרְנָה תִּשָּׁאַרְנָה
tishaer'nah
הן יִישָּׁאֲרוּ יִשָּׁאֲרוּ
yishaaru

ציווי

זכר

אתה הִישָּׁאֵר הִשָּׁאֵר
hishaer
אתם הִישָּׁאֲרוּ הִשָּׁאֲרוּ
hishaaru

נקבה

את הִישָּׁאֲרִי הִשָּׁאֲרִי
hishaari
אתן הִישָּׁאֲרוּ הִשָּׁאֲרוּ
hishaaru