הטיית הפועל לְהִיתָּלוֹת (lehitalott) בעברית

Flag לְהִתָּלוֹת לְהִיתָּלוֹת - נִתְלֶה [ lehitalott - nit'leh ]
Flag hang; swing

הווה

זכר

אני/אתה/הוא נִתְלֶה
nit'leh
אנחנו/אתם/הן נִתְלִים
nit'lim

נקבה

אני/את/היא נִתְלֵית
nit'leytt
אנחנו/אתן/הן נִתְלוֹת
nit'lott

עבר

nit'liti

זכר

nit'leyta
nit'lah

נקבה

nit'litt
nit'l'tah
nit'leynu
nit'leytem
nit'lu
nit'leytenn
nit'lu

עתיד

אני אֶתָּלֶה אִתָּלֶה
etaleh

זכר

אתה תִּיתָּלֶה תִּתָּלֶה
titaleh
הוא יִיתָּלֶה יִתָּלֶה
yitaleh

נקבה

את תִּיתָּלִי תִּתָּלִי
titali
היא תִּיתָּלֶה תִּתָּלֶה
titaleh
אנחנו נִיתָּלֶה נִתָּלֶה
nitaleh
אתם תִּיתָּלוּ תִּתָּלוּ
titalu
הם יִיתָּלוּ יִתָּלוּ
yitalu
אתן תִּיתָּלוּ תִּתָּלוּ
titalu
הן יִיתָּלוּ יִתָּלוּ
yitalu

ציווי

זכר

אתה הִיתָּלֵה הִתָּלֵה
hitaleh
אתם הִיתָּלוּ הִתָּלוּ
hitalu

נקבה

את הִיתָּלִי הִתָּלִי
hitali
אתן הִיתָּלוּ הִתָּלוּ
hitalu