הטיית הפועל לְהִסְתַּדֵּר (lehis'tader) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִסְתַּדֵּר
mis'tader
אנחנו/אתם/הן מִסְתַּדְּרִים
mis'taderim

נקבה

אני/את/היא מִסְתַּדֶּרֶת
mis'taderett
אנחנו/אתן/הן מִסְתַּדְּרוֹת
mis'taderott

עבר

his'tadar'ti

זכר

his'tadar'ta
his'tader

נקבה

his'tadar'te
his'taderah
his'tadar'nu
his'tadar'tem
his'taderu
his'tadar'tenn
his'taderu

עתיד

es'tader

זכר

tis'tader
yis'tader

נקבה

tis'tader
nis'tader
tis'taderu
yis'taderu
tis'taderu

ציווי

זכר

his'tader
his'taderu

נקבה

his'taderi
his'tader'nah