הטיית הפועל לְהִסְתּוֹבֵב (lehis'tovev) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִסְתּוֹבֵב
mis'tovev
אנחנו/אתם/הן מִסְתּוֹבְבִים
mis'tov'vim

נקבה

אני/את/היא מִסְתּוֹבֶבֶת
mis'tovevett
אנחנו/אתן/הן מִסְתּוֹבְבוֹת
mis'tov'vott

עבר

his'tovav'ti

זכר

his'tovav'ta
his'tovev

נקבה

his'tovav'te
his'tov'vah
his'tovav'nu
his'tovav'tem
his'tov'vu
his'tovav'tenn
his'tov'vu

עתיד

es'tovev

זכר

tis'tovev
yis'tovev

נקבה

tis'tovev
nis'tovev
tis'tov'vu
yis'tov'vu
tis'tovev'nah

ציווי

זכר

his'tovev
his'tov'vu

נקבה

his'tov'vi
his'tov'vu