הטיית הפועל לְהִשְׁתַּחֲווֹת (lehish'takhavott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִשְׁתַּחֲוֶוה מִשְׁתַּחֲוֶה
mish'takhavevh
אנחנו/אתם/הן מִשְׁתַּחֲוִוים מִשְׁתַּחֲוִים
mish'takhavivym

נקבה

אני/את/היא מִשְׁתַּחֲוָוה מִשְׁתַּחֲוָה
mish'takhavavh
אנחנו/אתן/הן מִשְׁתַּחֲווֹת
mish'takhavott

עבר

אני הִשְׁתַּחֲוִויתִי הִשְׁתַּחֲוֵיתִי
hish'takhavivyti

זכר

אתה הִשְׁתַּחֲוֵויתָ הִשְׁתַּחֲוִיתָ
hish'takhavevyta
הוא הִשְׁתַּחֲוָוה הִשְׁתַּחֲוָה
hish'takhavavh

נקבה

את הִשְׁתַּחֲוִוית הִשְׁתַּחֲוִית
hish'takhavivytt
היא הִשְׁתַּחַוְותָה הִשְׁתַּחַוְתָה
hish'takhav'vtah
אנחנו הִשְׁתַּחֲוֵוינוּ הִשְׁתַּחֲוֵינוּ
hish'takhavevynu
אתם הִשְׁתַּחֲוֵויתֶם הִשְׁתַּחֲוֵיתֶם
hish'takhavevytem
hish'takhavu
אתן הִשְׁתַּחֲוִויתֶן הִשְׁתַּחֲוִיתֶן
hish'takhavivytenn
הן הִשְׁתַּחֲוְוהוּ הִשְׁתַּחֲוְהוּ
hish'takhav'vhu

עתיד

אני אֶשְׁתַּחֲוֶוה אֶשְׁתַּחֲוֶה
esh'takhavevh

זכר

אתה תִּשְׁתַּחֲוֶוה תִּשְׁתַּחֲוֶה
tish'takhavevh
הוא יִשְׁתַּחֲוֶוה יִשְׁתַּחֲוֶה
yish'takhavevh

נקבה

את תִּשְׁתַּחֲוִוי תִּשְׁתַּחֲוִי
tish'takhavivy
היא תִּשְׁתַּחֲוֶוה תִּשְׁתַּחֲוֶה
tish'takhavevh
אנחנו נִשְׁתַּחֲוֶוה נִשְׁתַּחֲוֶה
nish'takhavevh
tish'takhavu
yish'takhavu
אתן תִּשְׁתַּחֲווּ תִּשְׁתַּחֲוֶינָה
tish'takhavu
הן תִּשְׁתַּחֲוֶוינָה תִּשְׁתַּחֲוֶינָה
tish'takhavevynah

ציווי

זכר

אתה הִשְׁתַּחֲוֵוה הִשְׁתַּחֲוֵה
hish'takhavevh
hish'takhavu

נקבה

את הִשְׁתַּחֲוִוי הִשְׁתַּחֲוִי
hish'takhavivy
אתן הִשְׁתַּחֲווּ הִשְׁתַּחֲוֶינָה
hish'takhavu