הטיית הפועל לְהִתְאַדֵּם (lehit'adem) בעברית

Flag לְהִתְאַדֵּם - מִתְאַדֵּם [ lehit'adem - mit'adem ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְאַדֵּם
mit'adem
אנחנו/אתם/הן מִתְאַדְּמִים
mit'ademim

נקבה

אני/את/היא מִתְאַדֶּמֶת
mit'ademett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַדְּמוֹת
mit'ademott

עבר

hit'adam'ti

זכר

hit'adam'ta
hit'adem

נקבה

hit'adam'te
hit'ademah
hit'adam'nu
hit'adam'tem
hit'ademu
hit'adam'tenn
hit'ademu

עתיד

et'adem

זכר

tit'adem
yit'adem

נקבה

tit'adem
nit'adem
tit'ademu
yit'ademu
tit'ademu
tit'adem'nah

ציווי

זכר

hit'adem
hit'ademu

נקבה

hit'ademi
hit'adem'nah