הטיית הפועל לְהִתְאַיֵּיד (lehit'ayeyd) בעברית

Flag לְהִתְאַיֵּד לְהִתְאַיֵּיד - מִתְאַיֵּיד [ lehit'ayeyd - mit'ayeyd ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְאַיֵּיד מִתְאַיֵּד
mit'ayeyd
אנחנו/אתם/הן מִתְאַיְּידִים מִתְאַיְּדִים
mit'ayeydim

נקבה

אני/את/היא מִתְאַיֶּידֶת מִתְאַיֶּדֶת
mit'ayeydett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַיְּידוֹת מִתְאַיְּדוֹת
mit'ayeydott

עבר

אני הִתְאַיַּידְתִּי הִתְאַיַּדְתִּי
hit'ayayd'ti

זכר

אתה הִתְאַיַּידְתָּ הִתְאַיַּדְתָּ
hit'ayayd'ta
הוא הִתְאַיֵּיד הִתְאַיֵּד
hit'ayeyd

נקבה

את הִתְאַיַּידְתְּ הִתְאַיַּדְתְּ
hit'ayayd'te
היא הִתְאַיְּידָה הִתְאַיְּדָה
hit'ayeydah
אנחנו הִתְאַיַּידְנוּ הִתְאַיַּדְנוּ
hit'ayayd'nu
אתם הִתְאַיַּידְתֶּם הִתְאַיַּדְתֶּם
hit'ayayd'tem
הם הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu
אתן הִתְאַיַּידְתֶּן הִתְאַיַּדְתֶּן
hit'ayayd'tenn
הן הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu

עתיד

אני אֶתְאַיֵּיד אֶתְאַיֵּד
et'ayeyd

זכר

אתה תִּתְאַיֵּיד תִּתְאַיֵּד
tit'ayeyd
הוא יִתְאַיֵּיד יִתְאַיֵּד
yit'ayeyd

נקבה

את תִּתְאַיְּידִי תִּתְאַיְּדִי
tit'ayeydi
היא תִּתְאַיֵּיד תִּתְאַיֵּד
tit'ayeyd
אנחנו נִתְאַיֵּיד נִתְאַיֵּד
nit'ayeyd
אתם תִּתְאַיְּידוּ תִּתְאַיְּדוּ
tit'ayeydu
הם יִתְאַיְּידוּ יִתְאַיְּדוּ
yit'ayeydu
אתן תִּתְאַיְּידוּ תִּתְאַיְּדוּ
tit'ayeydu
הן יִתְאַיְּידוּ יִתְאַיְּדוּ
yit'ayeydu

ציווי

זכר

אתה הִתְאַיֵּיד הִתְאַיֵּד
hit'ayeyd
אתם הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu

נקבה

את הִתְאַיְּידִי הִתְאַיְּדִי
hit'ayeydi
אתן הִתְאַיֵּידְנָה הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeyd'nah