הטיית הפועל לְהִתְאַסֵּף (lehit'asef) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְאַסֵּף
mit'asef
אנחנו/אתם/הן מִתְאַסְּפִים
mit'asefim

נקבה

אני/את/היא מִתְאַסֶּפֶת
mit'asefett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַסְּפוֹת
mit'asefott

עבר

hit'assaf'ti

זכר

hit'assaf'ta
hit'asef

נקבה

hit'assaf'te
hit'asefah
hit'assaf'nu
hit'assaf'tem
hit'asefu
hit'assaf'tenn
hit'asefu

עתיד

et'asef

זכר

tit'asef
yit'asef

נקבה

tit'asef
nit'asef
tit'asefu
yit'asefu
tit'asef'nah
yit'asefu

ציווי

זכר

hit'asef
hit'asefu

נקבה

hit'asefi
hit'asefu