הטיית הפועל לְהִתְבַּיֵּישׁ (lehit'bayeysh) בעברית

Flag לְהִתְבַּיֵּשׁ לְהִתְבַּיֵּישׁ - מִתְבַּיֵּישׁ [ lehit'bayeysh - mit'bayeysh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְבַּיֵּישׁ מִתְבַּיֵּשׁ
mit'bayeysh
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּיְּישִׁים מִתְבַּיְּשִׁים
mit'bayeyshim

נקבה

אני/את/היא מִתְבַּיֶּישֶׁת מִתְבַּיֶּשֶׁת
mit'bayeyshett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּיְּישׁוֹת מִתְבַּיְּשׁוֹת
mit'bayeyshott

עבר

אני הִתְבַּיַּישְׁתִּי הִתְבַּיַּשְׁתִּי
hit'bayaysh'ti

זכר

אתה הִתְבַּיַּישְׁתָּ הִתְבַּיַּשְׁתָּ
hit'bayaysh'ta
הוא הִתְבַּיֵּישׁ הִתְבַּיֵּשׁ
hit'bayeysh

נקבה

את הִתְבַּיַּישְׁתְּ הִתְבַּיַּשְׁתְּ
hit'bayaysh'te
היא הִתְבַּיְּישָׁה הִתְבַּיְּשָׁה
hit'bayeyshah
אנחנו הִתְבַּיַּישְׁנוּ הִתְבַּיַּשְׁנוּ
hit'bayaysh'nu
אתם הִתְבַּיַּישְׁתֶּם הִתְבַּיַּשְׁתֶּם
hit'bayaysh'tem
הם הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu
אתן הִתְבַּיַּישְׁתֶּן הִתְבַּיַּשְׁתֶּן
hit'bayaysh'tenn
הן הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu

עתיד

אני אֶתְבַּיֵּישׁ אֶתְבַּיֵּשׁ
et'bayeysh

זכר

אתה תִּתְבַּיֵּישׁ תִּתְבַּיֵּשׁ
tit'bayeysh
הוא יִתְבַּיֵּישׁ יִתְבַּיֵּשׁ
yit'bayeysh

נקבה

את תִּתְבַּיְּישִׁי תִּתְבַּיְּשִׁי
tit'bayeyshi
היא תִּתְבַּיֵּישׁ תִּתְבַּיֵּשׁ
tit'bayeysh
אנחנו נִתְבַּיֵּישׁ נִתְבַּיֵּשׁ
nit'bayeysh
אתם תִּתְבַּיְּישׁוּ תִּתְבַּיְּשׁוּ
tit'bayeyshu
הם יִתְבַּיְּישׁוּ יִתְבַּיְּשׁוּ
yit'bayeyshu
אתן תִּתְבַּיֵּישְׁנָה תִּתְבַּיְּשׁוּ
tit'bayeysh'nah
הן יִתְבַּיְּישׁוּ יִתְבַּיְּשׁוּ
yit'bayeyshu

ציווי

זכר

אתה הִתְבַּיֵּישׁ הִתְבַּיֵּשׁ
hit'bayeysh
אתם הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu

נקבה

את הִתְבַּיְּישִׁי הִתְבַּיְּשִׁי
hit'bayeyshi
אתן הִתְבַּיֵּישְׁנָה הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeysh'nah