הטיית הפועל לְהִתְגַּיֵּיס (lehit'gayeys) בעברית

Flag לְהִתְגַּיֵּס לְהִתְגַּיֵּיס - מִתְגַּיֵּיס [ lehit'gayeys - mit'gayeys ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְגַּיֵּיס מִתְגַּיֵּס
mit'gayeys
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּיְּיסִים מִתְגַּיְּסִים
mit'gayeyssim

נקבה

אני/את/היא מִתְגַּיֶּיסֶת מִתְגַּיֶּסֶת
mit'gayeyssett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּיְּיסוֹת מִתְגַּיְּסוֹת
mit'gayeyssott

עבר

אני הִתְגַּיַּיסְתִּי הִתְגַּיַּסְתִּי
hit'gayays'ti

זכר

אתה הִתְגַּיַּיסְתָּ הִתְגַּיַּסְתָּ
hit'gayays'ta
הוא הִתְגַּיֵּיס הִתְגַּיֵּס
hit'gayeys

נקבה

את הִתְגַּיַּיסְתְּ הִתְגַּיַּסְתְּ
hit'gayays'te
היא הִתְגַּיְּיסָה הִתְגַּיְּסָה
hit'gayeyssah
אנחנו הִתְגַּיַּיסְנוּ הִתְגַּיַּסְנוּ
hit'gayays'nu
אתם הִתְגַּיַּיסְתֶּם הִתְגַּיַּסְתֶּם
hit'gayays'tem
הם הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu
אתן הִתְגַּיַּיסְתֶּן הִתְגַּיַּסְתֶּן
hit'gayays'tenn
הן הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu

עתיד

אני אֶתְגַּיֵּיס אֶתְגַּיֵּס
et'gayeys

זכר

אתה תִּתְגַּיֵּיס תִּתְגַּיֵּס
tit'gayeys
הוא יִתְגַּיֵּיס יִתְגַּיֵּס
yit'gayeys

נקבה

את תִּתְגַּיְּיסִי תִּתְגַּיְּסִי
tit'gayeyssi
היא תִּתְגַּיֵּיס תִּתְגַּיֵּס
tit'gayeys
אנחנו נִתְגַּיֵּיס נִתְגַּיֵּס
nit'gayeys
אתם תִּתְגַּיְּיסוּ תִּתְגַּיְּסוּ
tit'gayeyssu
הם יִתְגַּיְּיסוּ יִתְגַּיְּסוּ
yit'gayeyssu
אתן תִּתְגַּיֵּיסְנָה תִּתְגַּיְּסוּ
tit'gayeys'nah
הן תִּתְגַּיֵּיסְנָה יִתְגַּיְּסוּ
tit'gayeys'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְגַּיֵּיס הִתְגַּיֵּס
hit'gayeys
אתם הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu

נקבה

את הִתְגַּיְּיסִי הִתְגַּיְּסִי
hit'gayeyssi
אתן הִתְגַּיֵּיסְנָה הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeys'nah