הטיית הפועל לְהִתְגַּלֵּשׁ (lehit'galesh) בעברית

Flag לְהִתְגַּלֵּשׁ - מִתְגַּלֵּשׁ [ lehit'galesh - mit'galesh ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְגַּלֵּשׁ
mit'galesh
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּלְּשִׁים
mit'galeshim

נקבה

אני/את/היא מִתְגַּלֶּשֶׁת
mit'galeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּלְּשׁוֹת
mit'galeshott

עבר

hit'galash'ti

זכר

hit'galash'ta
hit'galesh

נקבה

hit'galeshah
hit'galash'nu
hit'galash'tem
hit'galeshu
hit'galash'tenn
hit'galeshu

עתיד

et'galesh

זכר

tit'galesh
yit'galesh

נקבה

tit'galesh
nit'galesh

ציווי

זכר

hit'galesh
hit'galeshu

נקבה

hit'galeshi
hit'galesh'nah